Infrastruktura

Delfin LTD posedon një infrastrukturë moderne dhe me kapacitete të larta për deponimin dhe mirëmbajtjen e produkteve, duke përmbushur nevojën e korporatës për mirëmbajtjen e produkteve me temperaturë të caktuar. Në infrastrukturën e korporatës janë të përfshira lloje të ndryshme të automjeteve të cilat shërbejnë për plotësimin e nevojave të shitjes dhe distribuimit.