Infrastruktura

Delfin LTD posedon një infrastrukturë moderne dhe me kapacitete të larta për deponimin dhe mirëmbajtjen e produkteve, duke përmbushur nevojën e korporatës për mirëmbajtjen e produkteve me temperaturë të caktuar.