INVESTIMI I RADHËS NË INFRASTRUKTURË

November 23, 2019

INVESTIMI I RADHËS NË INFRASTRUKTURË

Investimi i radhës në infrastrukturë. Lansohet linja e ri-paketimit për produktet e mishit.

Offices across the globe.

AUD

NYC

CHN

EU