Duke distributuar
që nga 2003

Veprimtaria kryesore është ofrimi i shërbimeve të distribuimit dhe shitjes me shumicë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Rreth Nesh

Delfin Ltd është shoqëri tregtare e themeluar në vitin 2003.

Veprimtaria kryesore është ofrimi i shërbimeve të distribuimit dhe shitjes me shumicë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Delfin Ltd operon në lëminë e produkteve ushqimore, kryesisht produkte të qumështit dhe mishit. Korporata posedon depo me kapacitete të larta në regjione të ndryshme të Kosovës në mënyrë që të siguroj prezencën e artikujve në çdo kohë dhe në çdo vend brenda territorit të Kosovës.

2013
Viti i themelimit

Qarkullimi i vitin 2019 e tejkalon shifrën prej 28 milion euro.

130+
të punësuar

Të cilët funksionojnë në departmente të ndryshme.

Si filluam

Historiku i kompanisë

Delfin Ltd ështe shoqëri tregtare e themeluar në vitin 2003.

Veprimtaria kryesore është ofrimi i shërbimeve të distribuimit dhe shitjes në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Me dy njësi organizative në Prishtinë dhe Prizren, Delfin Ltd ka të punësuar mesatarisht 130 punonjës, te cilët funksionojnë në departamente të ndryshme.
Produktet e kompanisë sot gjenden kudo, gjithnjë të freskëta, të sigurta per konsum dhe me shumë shije.

Pse Delfin ?

Pse Delfin ?

besueshmeria

autencitet

importim nderkombetar

kualiteti

eksperienca

profesionalitet