Shërbimet tona

Distributim Dhe Shitje

Veprimtaria kryesore është ofrimi i shërbimeve të distribuimit dhe shitjes me shumicë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Distribuim

Shërbimi i shpërndarjes së produkteve të cilat ne i importojme është jetik në krijimin e bashkëpunimit me konsumatorët tanë, andaj ne kujdesemi që procesi i distribuimit të kryhet bazuar në standardet për transportim të produkteve ushqimore dhe gjithmonë në kohën e duhur.

Shitje

Sigurimi i produkteve cilësore per konsumatorët tanë mbetet prioritet që prej themelimit te kompanisë.Kryesisht e kemi të zhvilluar rrjetin e shitjes me shumicë.

Pse Delfin LTD ?

Pse Delfin LTD ?

Distribuim Dhe Shitje

Veprimtaria kryesore e korporatës Delfin Ltd, është ofrimi i shërbimeve të distribuimit dhe shitjes me shumicë për produktet të ushqimit

Misioni i korporatës

Misioni i korporatës Delfin TLD është të ofroj shërbime kualitative të shitjes dhe distribuimit për të gjithë klientët dhe krijimi i marrëdhenive afatgjate me partnerët tanë.

vizioni

Të bëhemi korporata më e madhe në Kosovë, e specializuar për shitje dhe distribuim.